TUYỂN DỤNG

TIN TUYỂN DỤNG (Kỳ 1, Tháng 01, năm 2020)

1. KẾ TOÁN ADMIN

Công ty TNHH SX TM Lộc Khánh tuyển dụng 2 vị trí…

2. NHÂN VIÊN HẬU CẦN

Công ty TNHH SX TM Lộc Khánh tuyển dụng nhân viên…